Kompleksowa oferta rekrutacyjna


Niedobór specjalistów oraz kadr kierowniczych staje się poważnym wyzwaniem, z którym większość firm będzie się musiała zmierzyć w najbliższej przyszłości. Już w obecnej chwili znaczna część przedsiębiorstw nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału, gdyż brakuje jej wykwalifikowanego personelu. Niekorzystne trendy demograficzne w Europie dodatkowo potęgują ten efekt.


Sukces przedsiębiorstwa jest determinowany jego strategicznym pozycjonowaniem na rynku oraz w coraz większym stopniu właściwą polityką personalną. Polityka personalna powinna być nakierowana na pozyskiwanie, rozwój oraz wzmacnianie identyfikacji pracowników z przedsiębiorstwem i ich poczucia przywiązania do firmy. 3 D Leaders jest firmą doradztwa personalnego dla przedsiębiorstw, która w sposób kompleksowy i systematyczny podchodzi do tematyki struktury organizacji oraz polityki kadrowej swoich Klientów. Doradcy 3 D Leaders wspierają Państwa firmę we właściwym pozycjonowaniu jako pracodawca, pomagają Państwu obniżyć koszty rekrutacji oraz zmniejszyć fluktuację kadr w przedsiębiorstwie.

Pozyskanie odpowiednich kandydatów i właściwe obsadzenie stanowiska wymaga doświadczenia i absorbuje wiele czasu. Jako że wymagania potencjalnych kandydatów często są wysokie, niewłaściwa obsada stanowiska wiąże się z wysokim ryzykiem dla pracodawcy. W przypadku wykwalifikowanych pracowników koszty błędnej decyzji rekrutacyjnej mogą szybko przekroczyć równowartość rocznej lub nawet dwuletniej pensji. Należy pamiętać, że nawet najlepsze systemy i procesy nie są gwarancją sukcesu przy zatrudnianiu ekspertów. Dlatego też bardzo duże znaczenie ma bazująca na wieloletnim doświadczeniu intuicja, którą posiadają najlepsi doradcy personalni. Są oni w stanie oszacować „czynnik ludzki“, który jest kluczowym elementem profilu pracownika.

Naszą pasją jest odkrywanie, rozwijanie i optymalne ukierunkowywanie potencjału zarówno poszczególnych osób jak i całych organizacji. Mamy przy tym na uwadze zarówno dobro ludzi jak i organizacji dla których pracują.3 D Leaders

DETECT

Doświadczona kadra kierownicza identyfikuje i pozyskuje specjalistów, których profil najlepiej odpowiada pracodawcy i tym samym zwiększa szansę firmy na sukces rynkowy. Ponadto dodatkowe instrumenty diagnostyczne minimalizują ryzyko błędnej decyzji rekrutacyjnej.

DEVELOP

Zarządzania ludźmi można się nauczyć. Bazując na indywidualnych analizach rozwijamy kompetencje i osobowość (przyszłych) kadr z uwzględnieniem wymagań właściwych dla branży i specyfiki przedsiębiorstw, w których są zatrudnieni.

DIRECT

Jeżeli utalentowani i wartościowi pracownicy znajdą się w przyjaznym środowisku pracy, logiczną konsekwencją będzie sukces firmy na rynku. Nasi doradcy pomagają w rozwijaniu kariery biorąc pod uwagę indywidualne kompetencje, wartości oraz upodobania pracownika. Wewnętrznie zmotywowani i właściwie traktowani pracownicy rozwijają poczucie przywiązania do firmy. Korzysta na tym zarówno pracownik jak i organizacja, w której jest zatrudniony.

3 D Leaders

Komplementarne podejście gwarancją Państwa sukcesu


3 D Leaders posiada sieć kontaktów składającą się z własnych doradców i partnerów zewnętrznych reprezentujących zarówno doświadczoną kadrę menedżerską jak i młode talenty. Współpracują oni ze sobą dzieląc się doświadczeniami i zdobytym know-how, wzajemnie się przy tym uzupełniając. Dlatego też nasza oferta dla Klientów jest odpowiednio sprofilowana i wysoce zindywidualizowana. Łączą nas wspólne wartości, długoletnie doświadczenie oraz międzynarodowy charakter.

 

3 D Leaders

Komplementarne podejście gwarancją Państwa sukcesu


3 D Leaders posiada sieć kontaktów składającą się z własnych doradców i partnerów zewnętrznych reprezentujących zarówno doświadczoną kadrę menedżerską jak i młode talenty. Współpracują oni ze sobą dzieląc się doświadczeniami i zdobytym know-how, wzajemnie się przy tym uzupełniając. Dlatego też nasza oferta dla Klientów jest odpowiednio sprofilowana i wysoce zindywidualizowana. Łączą nas wspólne wartości, długoletnie doświadczenie oraz międzynarodowy charakter.

Team

Co przemawia za naszą firmą


Szybka realizacja projektów

Rekrutujemy szybko i skutecznie przy pomocy naszej międzynarodowej, kompetentnej i ciągle zwiększającej się sieci kontaktów

Zasoby

Nasze jasno zdefiniowane i transparentne procesy rekrutacyjne umożliwią lepsze wykorzystanie zasobów Państwa firmy. Obsadzanie stanowiska przy naszej pomocy będzie rozwiązaniem tańszym i łatwiejszym.

Kompetencje

Przy każdym procesie rekrutacyjnym Państwa firma pozyska dodatkowe kompetencje w tematach płacowych, prawnych i personalnych.


Doświadczenie w branży

Znamy potrzeby i wymogi rynku oraz głównych graczy w poszczególnych branżach, co istotnie zwiększa nasze szanse sukcesu.

Doświadczenie w zarządzaniu

Nasi doradcy, dzięki wieloletniemu doświadczeniu na stanowiskach kierowniczych posiadają cenne doświadczenie, którym chętnie się z Państwem podzielą.

Międzynarodowy charakter

Nasza globalna sieć kontaktów umożliwia nam zidentyfikowanie odpowiednich kandydatów, także z doświadczeniem międzynarodowym. W ten sposób możemy wspomóc rozwój Państwa przedsiębiorstwa, zarówno w kraju jak i za granicą.

Klienci, którzy nam zaufali